TITKOK SZIGETE EGY ÚJ HOBBI KEZDETÉN EGY MÁSIK VILÁG TITKA

Dévényi Marianna weblapja: egy új titkot fedeztem fel! Képeim, és szerkesztéseim. Blogok, versek, képek, idézetek, és minden olyan dolog, ami érdekel, és felkelti a figyelmemet.

ERKÖLCS - ETIKA

azvagyok.jpg

MORÁL - Lelkiismeret

1.gif

A mai életünkben nagyon sokszor felmerülnek ezek a szavak! Sajnos nem pozitiv értelemben, hanem negatív kijelentésként. (Erkölcstelen, etikátlan, nincs benne lelkiismeret, nem ismeri a morált.)
Érdekesnek tartom, hogy erkölcsös és etikus lett az orvosi kezelés, melynek lényege az, hogy melyik gyógyszergyár van épp összeköttetésben a rendelővel, kórházzal, stb. Fontos, hogy mennyire drága, olcsó. Az egészségügyben dolgozók már receptíráskor megjegyzik, hogy nem drága! Kinek? Nekik? Mert sokunknak bizony drága!
Munkába hajtják az embereket, és teljesen mindegy hogy ki az illető, hiszen van helyette másik bőven. Tehát a kormány által, a megváltozott munkaképességű emberek visszaállítása a munkába erkölcsi, etikai szempontból reális? Titok számomra, hogy amikor leépítések, megszűnő munkahelyek vannak, hogyan lehet ennyi beteg embert visszaküldeni dolgozni. Nem akarok beszélni azokról, akik leszázalékolása másként történt. Most azokról beszélek, akik betegek, alig mozognak, de saját létfenntartásuk érdekében (no meg az új törvény alapján, mely meghatározza, hogy ha másként nem, hát internettel otthon - bár még számítógépe sincs, nem hogy internetre telne neki - tud dolgozni, munkaképes) muszáj dolgozniuk, hiszen csak a gyógyszerköltség, azért, hogy dolgozni tudjon több tízezer forintra rúg. És még nem beszéltem a rezsi költségről, ahol a valós fogyasztás, és a kifizetett összeg között hatalmas különbség van!
Lelkiismeret: több ember öngyilkos lesz, belehalnak a gyógyszerhiányba, a kilakoltatásba, a sok méreggel teli ételtől, (no a gyógyszer sem különb ám, meg a mosdáshoz, bőrápoláshoz, babaápoláshoz szükséges termékek, valamint az állítólagos bio termékek) éhezésben, a levegőben terjengő szennyeződéstől.
De igazából nem is erről akartam írni; de a pénz ma a lelkiismeret! És nem is kerül sokba, hogy egy kicsit másként variálják az erkölcsi értéket.

egynemzetnagysaga.jpg

No akkor nézzük meg, mit is jelent ez a szó:

ERKÖLCS (morál) – A jó és rossz felismerésével és megkülönböztetésével foglalkozó gondolkodás, tanítás; a jó és rossz megkülönböztetésének képessége.
Az erkölcs, vagyis a magatartásbeli követelményrendszer csak a lelkiismerettel (egyéni erkölccsel, erkölcsiséggel, moralitással) együtt működik.
A Biblia szerint a lelkiismeret, az egyéni erkölcs alapja az a belső törvény, amit Isten az ember “szívébe írt”:
Kőtáblára, vagy szívbe írt törvény?
Az erkölcsös magatartás az Isten által, a szívbe (lelkiismeretbe) írt, és kinyilatkoztatott (a Bibliában leírt) törvényéhez igazodó magatartás.
 
Az erkölcs fogalma alatt egy adott társadalom által régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési szabályok összességét értjük. Az erkölcs szabályai a társadalmi normák egyik típusát jelentik. Más megfogalmazás szerint az erkölcs azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a cselekvés szintjén.
Az erkölcs eredeti jelentése ennél tágabb körű volt: általában jelentette egy személy magatartásának módját. Ezért jelentés tartalma, és színezete az előtte alkalmazott jelzőtől függött. Például: lovagi erkölcs, szerzetesi erkölcs, polgári erkölcs, paraszti erkölcs, vagy összetett jelzőként, jó erkölcsű, feslett erkölcsű, stb. Ez utóbbi szóhasználat mai maradványa a jogban ismert "jó erkölcsbe ütköző" kifejezés.
Az erkölccsel kapcsolatos felfogások a történelem folyamán gyakran változtak és ma is különböző erkölcsi nézetek élnek egy időben. A közösségi szinten elfogadott, úgynevezett közerkölcs szabályai társadalmi csoportonként, kultúránként, országonként, régiónként változnak. Az erkölcsi parancsok érvényességének filozófiai megalapozásával az etika foglalkozik. (Wikipédia)
 
embernek_lenni.jpg
 
ÖSSZEFOGLALVA:
Az erkölcs (vagy morál) fogalma alatt (mai köznyelvi szóhasználatunkban) a magatartásunkat befolyásoló, általunk (vagy a társadalom által) helyesnek tartott olyan szabályok összességét értjük, amelyek túlmutatnak a jog és az egyéb írott szabályok keretein. 
Csak tudatos és szándékos cselekedet lehet erkölcstelen, és csak olyan mértékben, amilyen mértékben a következménye előre tudott és szándékolt volt. Csak olyan cselekedet lehet erkölcstelen, amelyet a cselekvő szabad akaratából követ el, és amelynek elkerülésére (vagy kevésbé rossz alternatíva választására) lehetősége volt. (kislexikon)
 
erkolcs.jpg
  
ETHOS (görög) – Erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi magatartás.
ETIKA – Az erkölcs filozófiája; az erkölcs problémakörét vizsgáló tudományág (erkölcstan). Az etika az emberi viselkedés és az erkölcsi ítélet normáival, a cselekedet helyességével és hibásságával foglalkozó elveket tárgyalja. Egy személy, vallás, csoport, vagy hivatás erkölcsi szabályainak rendszere (pl. orvosi etika, ügyvédi etika, stb.).
Az etika gyakorlati filozófia: az emberi cselekvés erkölcsileg helyes formáit és a létező erkölcs javításának lehetséges útjait kutatja.
Alapvető kérdése: Mi a jó és mi a rossz az emberi cselekvésben? Mikor járunk el helyesen és mikor helytelenül?
 
Az etika nemcsak életmódot jelent, hanem tudományt is. Az utóbbit a következőképpen határozhatjuk meg: az etika a filozófiának egy olyan ága, amely az ész természetes fényében, az erkölcsi jelenség végső alapjait kutatva azt igyekszik megállapítani, hogy az emberi cselekvés, illetve az emberi személy milyen belső és külső tényezők alapján válik jóvá, vagy rosszá, értékessé, vagy értéktelenné.
Csak tudatos dolog lehet erkölcstelen. Tehát az, aki erkölcstelen dolgot művel, az pontosan tudatában van annak, hogy amit tesz az nem elfogadható.
 
Elmondhatjuk, hogy az erkölcs az a jó bánásmód, viselkedés, amit te is elvársz másoktól a magad irányába. Ha nem tudunk jobbat adni, mint kapni, felborul az egyensúly.
Ha hajlamosak vagyunk többet várni másoktól, mint amit mi magunk adni szoktunk, megszólal a lelkiismeretünk. Ha csak nem tompítottuk el szándékosan.
Az emberben benne van ez a viselkedési minta teremtésénél fogva.
Van lelkiismeretünk. Persze elkérgesíthetjük, hogy durva, érzéketlen legyen. De ez nem tesz minket jobbá. Ellenkezőleg!
 
„Tedd azt a másik emberrel, amiről szeretnéd, hogyha veled cselekednék.”
 
legnehezebb.gif
 
Úgy gondolom, hogy az erkölcs, a jó és rossz fogalma társadalmanként más és más normarendszerbe foglalható. (Pl. a fejlett civilizációban embert ölni bűn, a kannibálok ezt másképp élik meg. A csonkítás bűn, mégis a zsidóknál a körülmetélésnek hagyománya van.)
Vagyis a helyes magatartásforma az „élni és élni hagyni”. Annyit várni és tenni embertársainktól, embertársainknak, amit magunk is elviselünk, elvárunk tőlük.
A másik dolog: mindent tehetsz, amíg nem ártasz vele valakinek (akár magadnak is).
 
Kicsit körülnéztem az interneten, és az erkölccsel kapcsolatos idézeteket, mondásokat kerestem. Nézzünk pár olyat, amely nagyon megtetszett, vagy is megfogott engem.
 
 1.gif
 
Az önmagunk iránti nagylelkűséggel nincs problémánk. Noha mások erkölcsi felelősségét túlhangsúlyozzuk, önmagunkkal szemben jóval elnézőbbek vagyunk. Hajlunk arra, hogy magunkról a legjobbat feltételezzük, és magatartásunkért a külső körülményeket, másokat vagy szépséghibáinkat okoljuk.
Em Griffin
 
valaszto-egyszeru.gif
 
Az erkölcsi magány mindenképp az egyik legfigyelemreméltóbb probléma. Egyedül lenni a vélemények harsogása, a közvélemény nyomása ellenében - különös, de e tekintetben az ember úgy viselkedik, akár a biztos búvóhelyet kereső állat.
Kertész Imre
 
1235890240_24.gif 
 
Az ember mindig álljon ki amellett, amiben hisz, dolgozzon keményen, és mind a szakmájában, mind a magánéletében tartsa magát a saját maga által felállított erkölcsi mércéhez.
Kimberly Potts
 
valaszto-egyszeru.gif
 
Az ember visszatér az erkölcsös élethez, amikor életkora már nem teszi lehetővé az erkölcsi botladozásokat.
Gabriel Chevallier
 
1235890240_24.gif
 
A legegyszerűbb és legrövidebb erkölcsi szabály abban áll, hogy lehetőleg minél kevésbé szolgáltassuk ki magunkat másokkal, mi magunk viszont minél többet szolgáljunk másoknak. Lehetőleg minél kevesebbet követeljünk másoktól, és lehetőleg minél többet adjunk nekik.
Lev Tolsztoj
 
valaszto-tekert.gif
 
Gyakran van úgy, hogy az embertől mást követel a törvény, és mást az erkölcs.
Jonas Jonasson
 
1235890240_24.gif
 
Az üzlet és az erkölcs két különböző dolog.
Trinity Blood c. film
 
 valaszto-egyszeru.gif
 
A legforróbb hely a pokolban azoknak van lefoglalva, akik az erkölcsi válság idején megőrizték semlegességüket.
Dante Alighieri
 
1235890240_24.gif
 
Mostanra a társadalom, mint erkölcsi fék, elkopott: már a szégyen sem visszatartó erő.
Vavyan Fable
 
valaszto-egyszeru.gif
 
Az erkölcs nem arra tanít, hogy boldogok, hanem hogy boldogságra érdemesek miként legyünk.
Immanuel Kant
 
valaszto-szives2.gif
 
Hírnév, kincs, dicsőség nem adhat földi boldogságot, önmagunkban kell azt keresnünk, a szív nyugalmában s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben.
Horthy Miklós
 
valaszto-egyszeru.gif
 
Az erkölcsi sebeknek megvan az a különlegességük, hogy el lehet rejteni őket, de egészen sohasem gyógyulnak be. Amint hozzájuk érnek, újra meg újra fájdalmat okoznak, könnyen vérezni kezdenek, mindig elevenek és érzékenyek maradnak.
Alexandre Dumas
 
1235890240_24.gif 
 
Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.
Mahatma Gandhi
 
valaszto-egyszeru.gif
 
Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.
Mahatma Gandhi
 
 1.gif
 
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 79
Tegnapi: 138
Heti: 321
Havi: 2 444
Össz.: 540 519

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Erkölcs - Etika
TITKOK SZIGETE EGY ÚJ HOBBI KEZDETÉN EGY MÁSIK VILÁG TITKA - © 2008 - 2018 - szerkesztek.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: két farkas amelyiket eteted - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »